BÙI QUỐC ANH

BÙI QUỐC ANH

Giám đốc Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM

ĐÀO TRẦN NGUYÊN BẢO

ĐÀO TRẦN NGUYÊN BẢO

Giám đốc phát triển dự án, AnsCenter HCM

THÁI CHƯƠNG

THÁI CHƯƠNG

Founder & CEO, Cohota

NGUYỄN PHƯƠNG DUY

NGUYỄN PHƯƠNG DUY

Founder - CEO, AIQuant

ĐỖ VĂN ĐỨC

ĐỖ VĂN ĐỨC

CEO, BOM Software & Latoi Australia

NGÔ HUỲNH NGỌC KHÁNH

NGÔ HUỲNH NGỌC KHÁNH

CEO, INut Platform

LÊ HOÀNG NHẬT

LÊ HOÀNG NHẬT

Co-Founder & CTO, Houze.Group

LÊ NHẬT QUANG

LÊ NHẬT QUANG

Phó Giám đốc, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG HCM

LÊ HOÀNH SỬ

LÊ HOÀNH SỬ

Trưởng Khoa Khoa Hệ thống thông tin ĐH Kinh Tế - Luật

NGUYỄN THÀNH TÂM

NGUYỄN THÀNH TÂM

Co-founder & Advisor, DeepHub

NGUYỄN ANH THI

NGUYỄN ANH THI

Trưởng ban, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao

LÊ HỮU TUẤN

LÊ HỮU TUẤN

Founder & CEO, CamHub.ai

PHẠM THANH TOÀN

PHẠM THANH TOÀN

CEO, MiSmart - Drone Make in VN

ĐỖ HOÀI KHÁNH VŨ

ĐỖ HOÀI KHÁNH VŨ

Co-founder & CEO, DeepHub

TRƯƠNG MINH HUY VŨ

TRƯƠNG MINH HUY VŨ

Giám đốc, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM