Alternative Text
Mô tả

Chúng tôi là tiến hành thu thập thông tin về xu hướng ứng dụng AI tại các doanh nghiệp Việt Nam và xuất bản báo cáo hàng năm.
Chúng tôi hi vọng cung cấp thêm cho các độc giả một góc nhìn về hiện trạng, cơ hội và thách thức trong việc ứng dụng AI tại Việt Nam.

  • Đối tượng
    Các doanh nghiệp AI
  • Tần Suất
    Hàng Năm
  • Tải về
    https://ai.org.vn