Tham gia AI2H


AI2H là một cộng đồng mở. Chúng tôi chào đón tất cả cả thành phần tham gia. Vui lòng liên hệ chúng tôi qua cách kênh sau đây

Kênh Online

AI2H có nhóm Zalo hoạt động. Vui lòng liên hệ Ms.Thương để được hỗ trợ

Kênh Email

Email tiếp nhận thông tin của chúng tôi là

Gặp mặt trực tiếp

Chúng tôi tổ chức meetup 2 tuần 1 lần tại Vườn ươm Khu Công Nghệ Cao SHTP